הגשת מועמדות להוראה בחברה הערבית והדרוזית

שפה:   עברית   عربيه

הנחיות להגשת מועמדות

שלום רב,
לצורך הגשת מועמדות להוראה בחברה הערבית והדרוזית, יש למלא במדויק אחר ההוראות:
לפניך 2 שאלונים – האחד שאלון ביוגרפי והשני שאלון דילמות חינוכיות.
עליך למלא את שני השאלונים במלואם, לבד וללא התייעצות עם אנשים נוספים, ולאחר מכן לשולחם אלינו (לחיצה על כפתור "שלח").
לאחר שליחת השאלון הביוגרפי יתקבל חיווי: "שלום רב, השאלון הביוגרפי התקבל במערכת. יש למלא כעת את שאלון דילמות חינוכיות".
לאחר שליחת שאלון דילמות חינוכיות יתקבל חיווי: שלום רב, שאלון דילמות חינוכיות התקבל במערכת".
לפני מילוי השאלונים ושליחתם – יש לאשר קודם כל את טופס הצהרות והסכמות לביצוע מבדקים וכן את הודעת מועמד בדבר הסכמה לשמירת מידע ולשימוש בו אשר יופיעו מיד לאחר דף זה.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 7/4/2020.

לאחר שליחת 2 השאלונים, המועמדים המתאימים בלבד יזומנו להמשך תהליך במרכז הערכה אשר יכלול ראיון אישי, דינמיקה קבוצתית ותרגיל התנסות בהוראה.
בהגיעך למרכז הערכה, ייתכן ותתבקש/י להתייחס למידע אשר רשמת בשאלונים.
מרכזי ההערכה יתקיימו בין התאריכים: 25/05/2020 – 01/04/2020 וככל שתמצא/י מתאים/ה תזומן/י לתאריך ספציפי בין התאריכים הנ"ל.
כתובת מייל לתמיכה טכנית: Education@keinan-sheffy.co.il
נא ציין/י בפנייתך שם מלא ומספר טלפון נייד.
בהצלחה.הגשת מועמדות להוראה בחברה הערבית והדרוזית

נא להגיש את המועמדות במחשב ולא ממכשיר סלולרי